Kovácsné Benczkó Ágnes


A Miskolci Nyitnikék Óvoda „Csiga-biga” csoportjában 2016 januárjában vezettem be a „Csendszünet” holisztikus szemléletű közérzetjavító, lazító programot, ami megfelelő feltöltődést, pihenést biztosított a délelőtt folyamán a csoportba járó gyermekek számára. A gyerekek egészségét segítő, ösztönző foglalkoztatási formává vált.
Csoportomban a gyerekek többsége nehéz szociális körülmények között él, magas a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma. A családok segélyekből élnek, a szülők többsége munkanélküli megélhetési nehézséggel küzd, életvitelük rendszertelen.
E program bevezetésekor nehézséget okozott a gyerekek számára a nyugodt, pihentető ellazult állapot elérése, sokat forgolódtak, mocorogtak ez által zavarták egymást a hangok megtapasztalásában.  Április végére azonban fejlődött szociális érzékenységük, együttműködési képességük, nyitottabbá, érzékenyebbé váltak a tálak hangrezgéseinek érzékelésére. Megerősödtek a gyerek-gyerek, gyerek-pedagógus közötti pozitív bizalmi kapcsolatok. A hangtálakkal való foglalkozás hatására egy érzelmileg labilis 5 éves kisfiú maga kérte, hogy a délutáni pihenő időt a csoporttal tölthesse el. Másfél év alatt többszöri próbálkozás ellenére sem tudta az édesanya elérni ezt az eredményt.
A gyerekek betegségből adódó hiányzási aránya csökkent, a csoport létszáma állandósult, még a téli fertőzéses időszakban is.
A gyerekek táplálkozási szokásaiban is tapasztalható volt az átalakulás, ételfogyasztásuk kiegyensúlyozottabbá vált. Életkörülményeikből adódóan, akik eddig túl sokat ettek, azoknál beállt egy energiaegyensúlyi állapot, ezután az étkezések alkalmával csak annyi tápanyagot vettek magukhoz amennyire a szervezetüknek szüksége volt. Megnövekedett a gyerekek vízfogyasztása, igénye a több folyadék bevitelére, háttérbe szorítva ezzel a túlzott üdítő italok, szörpök, cukros teák fogyasztását. Ezen tapasztalatunkat a szülői visszajelzések is megerősítették.  Egy kiscsoportos életkorú kislány táplálkozási problémákkal küzdve érkezett szeptemberben csoportunkba. Rendszeresen gasztroenterológoshoz járt, orvosa pszichológiai vizsgálatot javasolt a probléma kezelésére. Néhány ételfajtán kívül egész nap nem fogyasztott semmit/ túrórudi, virsli, kubu/ ami rágást, tépést igényelt. Az első eredmény, hogy a „KUBU” folyadékot felváltotta a víz, márciusra pedig egyre több szilárd étel kóstolásával próbálkozott, s ami elnyerte tetszését el is fogyasztotta. Az édesanya visszajelzése is pozitív volt, több életerőt, elevenséget tapasztalt gyermekénél.
Egy nagycsoportos kisfiú szervezetének, bélrendszerének méregtelenítő folyamatai nem megfelelően működnek, csecsemőkori helytelen táplálkozásból adódóan.  A tanév első felében gyakori volt az akaratlan salakanyag ürítés, de előfordult az is, hogy napokig hashajtóval tisztította az édesanya, emiatt hiányzott az óvodából. Szilárd ételt nehezen fogyasztott, leginkább a levesesebb ételfajtákat részesítette előnybe. A hangfürdők hatására azonban fejlődött testérzékelése, már automatikusan beindult a belek megfelelő működése. A kisfiú felszabadultabb, vidámabb lelkiállapota állandósult, megoldódott óvodai hiányzása.

Erősödött a gyerekek önbizalma, én-tudata, önérvényesítő képessége, számukra bizonytalan, meg nem tapasztalt feladathelyzetekben is megmaradt önállóságuk. Megjelent a rend, a rendezettség, kötelességtudat mindennapi tevékenységformáikban.  Szabadidős építményeikben automatikusan feltűntek az ismétlődő díszítő elemek, formák, mandalaformák, ismétlődő ritmusban a színek. Számlálás közben a minimatt eszközöket sormintákba rendezték / képillusztráció/. Saját maguk alkotta szabályok szerint folytatták le játéktevékenységeiket.
A csoportba járó 5 éves kisfiú lelki eredetű kezdődő tikkelési tünete, szemrángása a tesztidőszak végére teljesen megszűnt, ez is bizonyítja a hangfürdő szorongásoldó hatását.
Fejlődött a gyerekek kreativitása, kommunikációs készsége. Társas kapcsolataikban észrevehetően megerősödött empatikus készségük. Többet ültek le közösen képeskönyveket nézegetni, lapozgatni, megbeszélték észrevételeiket, sőt a nagyobbak rövid általuk költött mesével, verssel, mondókával szórakoztatták a kisebbeket. Kötött versrészleteket rövidebb idő alatt tanulták meg, és tartósabban rögzült hosszú távú memóriájukban.
Mivel az érintett családok többségében nincs kellő eszköz a gyerekek ábrázoló tevékenységének, önkifejezésének fejlesztésére, ezért ezt az óvodában igyekszünk kompenzálni. Sok lélekgyógyító mandalafestő elfoglaltságot kezdeményeztünk, amiben ki tudtak teljesedni, bátran használták a színeket.  Ezeket a tevékenységeket hangulatosabbá, élménydúsabbá tudtuk varázsolni a Peter Hess tálak éterikus hangrezgéseivel. Ami azonban nehézséget jelentett év elején a gyerekek önálló képi alkotó fantáziájának megjelenítése. Egyéni hangélményeik hatására azonban egyre önállóbban, bátrabban öntötték rajzba személyes élményeiket, ugrásszerűen fejlődött ember és formaábrázoló készségük.
E néhány sorban megfogalmazott tapasztalataim véleményem szerint igazolják, hogy a hangfürdő a hangtálak használata a pedagógiai gyakorlatban egyszerre szolgálja a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődését.  A nagyobbak maguk is örömmel végeznek játékos feladatokat gong és hangtálak segítségével.
 


Vissza